Diensten

Residentiële installaties

VP Elektrotechnics biedt zich aan voor alle voorkomende elektra klussen, in en rond het huis of bedrijfspand. Hierbij kunt u denken aan het onderhouden, repareren en installeren van elektrotechnische installaties en apparaten. Maar ook het oplossen van storingen behoren tot ons werkgebied.

Enkele voorbeelden van installatie werkzaamheden zijn:

 • Nieuwbouw en ombouw van elektrische installaties.
 • Vervangen of uitbreiden groepenkast
 • Aanleg nieuwe stopcontacten of verlichting
 • Adviseren bij afgekeurde installaties.

 

Industriële installaties

VP Elektrotechnics is gespecialiseerd in de ontwikkeling van meet- en regelpanelen, besturingskasten, verdeelinrichtingen, machinebesturingen. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij dit verzorgen volgens standaardspecificaties of volledig op maat voor uw bedrijf. 

Enkele voorbeelden van installatie werkzaamheden zijn:

 • Laagspanning installaties
 • Middenspanning installaties
 • Paneelbouw
 • Aansluitingen voor machines
 • Elektrisch ontwerpen van LS-spanning installatie en automatiseringsprojecten.
 • Opstellen van alle elektrische schema’s in:
  • Eplan
  • See Electrical
  • Trikker (Residentieel)
 • Kabel en kortsluitberekeningen maken in Caneco BT
 • (Elektrische) Werfleiding van allerhande soorten projecten.

Keuring is enige garantie op veilige installatie

Hoe doorstaat U de keuring?

In elke woning, bedrijf of onderneming zorgt elektriciteit voor potentiële risico’s waaraan bewoners of werknemers blootgesteld kunnen worden. Elektrische installaties zijn daarom onderworpen aan strikte regels en controles die beschreven staan in het AREI. Controleorganismen worden aangesteld om zulke elektrische installaties te keuren. Wat houdt een keuring eigenlijk in? Waarop moet gelet worden? En wat bij een eventuele afkeuring?

HET AREI
1981 & 1983

Op 10 maart 1981 wordt het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) bij Koninklijk Besluit ingevoerd. Het omvat een reeks maatregelen voor elektrische installaties die moet beschermen tegen de effecten van elektriciteit. Daarenboven bevat het voorschriften met betrekking tot de keuze en aanwending van elektrische leidingen, machines en apparaten. Het bepaalt eveneens dat elektrische installaties die na 1 oktober 1981 geplaatst werden, moeten gekeurd worden door een erkend controleorganisme volgens de regels van het AREI, alvorens ze in gebruik gesteld (mogen) worden. Het ging in 1981 om alle nieuwe en alle belangrijke uitbreidingen van bestaande huishoudelijke elektrische installaties. Op 1 januari 1983 verschijnt een uitbreiding van het AREI, waardoor het niet langer enkel van toepassing is op huishoudelijke, maar ook op industriële installaties.

Wanneer keuren?

Een keuring van de elektriciteit is verplicht: 

1. bij de indienststelling van: 

•    een nieuwe installatie 
•    een uitbreiding en/of wijziging van de installatie 
•    een tijdelijke installatie (o.a. werfkasten) 

2. bij een verzwaring van de aansluiting 

3. Huishoudelijke installaties moet om de 25jaar herkeurd worden voor industriële installaties is dit om de 5 jaar.

4. bij verkoop van een woning met een elektrische installatie gekeurd vòòr 1 oktober 1981.

Afkeuring?

Vrije keuze

Indien een elektrische installatie afgekeurd wordt, zullen de gebreken op een controleverslag vermeld worden. In het geval van de verkoop van een woning en waarbij de installatie ouder is dan 1981 (of delen er van) heeft de eigenaar 18 maanden de tijd (na verlijden van de akte) om die gebreken aan te passen. Dateert de installatie van na 1981, dan heeft de koper 12 maanden om de gebreken te verhelpen. Dat houdt echter niet in dat ook zo lang gewacht moet worden met het oplossen van de aangegeven problemen. Er wordt aangeraden de problemen zo snel mogelijk te laten aanpakken door een ervaren elektricien en de elektrische installatie zo snel mogelijk opnieuw te laten keuren. Die herkeuring moet door hetzelfde controleorganisme gebeuren, behalve bij de verkoop van een woning van voor 1981. In dat geval mag de eigenaar in principe kiezen wie de herkeuring doet.

Gevolgen

Een controleorganisme is in principe niet bevoegd om gevolgen te koppelen aan een afkeuring. Stel dat de problemen nog steeds niet opgelost zijn na de herstelperiode, wordt simpelweg een nieuw PV opgesteld en gaat een nieuwe herstelperiode in. Het controleorganisme kan bij de verkoop van een woning de Federale Overheidsdienst (FOD) contacteren indien er na de herstelperiode van 18 maanden geen verbetering gebeurd is. Het FOD kan actie ondernemen. Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen een probleem maken van afgekeurde elektrische installaties.